Chi tiết bài viết

Đổi thông tin trên hóa đơn

17/09/2017 11:45:28

1- Thay đổi tên hợp đồng tư gia:

a- Mua bán nhà, chuyển nhượng đồng hồ nước:

+ 1 mẫu đơn sang tên.

+ Giấy chứng nhận sở hữu nhà (photocopy có công chứng) 1 bản.

+ Giấy chứng minh nhân dân (photocopy) 1 bản.

+ Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất (photocopy).

b- Người đứng tên hợp đồng đã mất:

+ 1 mẫu đơn sang tên.

+ Hộ khẩu (photocopy) 1 bản.

+ Giấy chứng tử (photocopy) 1 bản.

Mẫu Đơn xin sang tên tải xuống tại đây.


2- Thay đổi tên hợp đồng cơ quan:

a- Cơ quan thuê nhà:

+ Giấy đăng ký kinh doanh (photocopy) 1 bản.

+ Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.

+ Hợp đồng thuê nhà (photocopy) 1 bản.

+ Giấy cam kết (có xác nhận chính quyền).

b- Cơ quan không thuê nhà:

+ Giấy đăng ký kinh doanh (photocopy) 1 bản.

+ Giấy thông báo thay đổi 1 bản.

+ Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.

3- Thay đổi mục đích sử dụng:

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động (photocopy) 1 bản.

- Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.