Lắp đặt đồng hồ nước

    • Lắp đặt đồng hồ nước

            17/09/2017
      1/ Thủ tục gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước cho hộ gia đình  - Các hộ gia đình có nhà ở hợp pháp (có 01 trong các loại hồ s[....]